Hverdagsrehabilitering

Hva er det? Tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg og/eller i ditt nærmiljø. Hovedprinsippet er at…

Les mer...

Velkommen til pårørende-kvelder

Er du pårørende til en som er i en vanskelig situasjon? Pårørende-kvelder er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaringer og kunnskap om det å være pårørende.

Les mer...

Gratis tilbud til pårørende.

Velkommen til Pårørende senteret. Finn hjelp der du bor. Landsdekkende tjeneste. «Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for pårørende uavhengig av…

Les mer...