Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Mer om Norges frivillig sentraler finner du på: http://frivilligsentral.no/

Stiftelsen Holmestrand Frivillig sentral

Ble stiftet 29. Januar 1997

Styret består av 7 medlemmer og har per dagsdato en ansatt.

Driften av sentralen har vært finansiert ved tilskudd fra

 • Kultur og Kirkedepartementet
 • Holmestrand Kommune

I tillegg har vi mottatt støtte fra ulike aktører som har bidratt til mer og bedre tjenester til våre innbyggere

Formål

Holmestrand frivillig sentral sitt formål er å formidle kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, der noen har behov for hjelp mens andre ønsker å hjelpe. Våre tjenester er GRATIS da de foregår i frivillig regi.

Frivilligsentralen skal også etablere gode samarbeidsformer med de ulike lag og foreninger i kommunen.

Vår virksomhet
 • Frivillig sentralen skal stimulere til økt lokal frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale felleskap i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov.
 • Frivillig sentralen skal være sektorovergripende og en sentral for nærmiljøet.
 • Den frivillige innsatsen vi representerer skal ikke erstatte offentlige tiltak men komme i tillegg til eksisterende tjenester.
 • Vår funksjon skal være å initiere, mobilisere og samordne den lokale frivillige innsatsen.
Hvorfor engasjere seg?
 • Mennesker formidler omsorg, nærhet og tilhørighet.
 • Frivillig innsats bygger livsnødvendige sosiale nettverk.
 • Du får igjen like mye som du gir- Gleden ved å bruke seg selv er den betaling du får.
 • Frivillig innsats er basert på personlig motivasjon og frie valg.

Vi trenger stadig flere frivillige hjelpere.

Du bestemmer selv hvor mye, når og hvor lenge du vil gjøre frivillig arbeid. Husk! Du bestemmer selv!

Vi er opptatt av
 • Å skape gode forutsetninger for at frivillige og brukere i større grad kan hjelpe/ få hjelp.
 • Å bry oss om alle, ung som gammel.
 • Å være tilgjengelige
 • Å bidra til at hverdagen fylles med mening og positivitet
 • Å vise omsorg, nærhet og sosial tilhørighet.
 • Frivillig arbeid skal preges av lyst og frie valg.
Våre oppdrag
 • Strøsand prosjekt (Sesongbasert)
 • Turgrupper (med pasienter på sykehjemmet. )
 • Undervisning Gjøklep Ungdomsskole (Valgfag «Innsats for Andre»)
 • Natteravning under ulike arrangementer i kommunen (Kulturfestivalen, Rock Art, m.m)
 • Besøkstjeneste
 • Følgetjeneste
 • Telefonvenn tjeneste.
 • Oppgave- og Oppdragsformidling. (På bestilling fra enten kommunen og/eller andre frivillige aktører.
 • Videreføring av Barselgruppe-tilbud.

 

I 2015 har vi vært med enten som deltagere eller samarbeidspartnere på en rekke aktiviteter og tiltak i vårt lokalsamfunn.

 • Kulturarrangement på 3-tallet og Rovebakken omsorgsboligene.
 • Kulturelle Spasserstokken
 • Eldredagen
 • Integrering/flyktningstiltak
 • Symfoni- reiseprogram
 • Faglige forum av interesse

Vi ønsker å øke vårt samarbeid med alle ledd vil derfor invitere oss til dialog med aktører som driver med lignendevirsomheter. Blant de emnene vi er interesert i, finnes følgende:

 • Rekruttering av frivillig.
 • Aktivitet for alle.
 • Dekke behov hos enkelte individer som trenger det.
 • Samarbeidsprosjekter med positive sosiale effekter.
 • Med mer