Botne og Holmestrand Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger.
Sanitetskvinnene har gjennom alle år vært opptatt av forebyggende helsearbeid, spesielt for kvinner. Vi så behovene i samfunnet og igangsatte arbeidet, og siden har vi vært en viktig pådriver for det velferdssamfunnet vi ser i dag.
Noen av initiativene som Sanitetskvinnene i Holmestrand har tatt:
• Skolebarn undersøkelse – dagens helsesøstertjeneste
• Kontroll av spedbarn, småbarn og gravide – dagens helsestasjon
• Hjemmehjelp for eldre – dagens hjemmetjeneste

Noen av sakene vi jobber med i dag:
• Kvinnehelse – og forskning
• Skjønnhetstyranniet
• Omsorgs-beredskap
• Støtte til lokale tiltak for barn, unge og eldre

Holmestrand Sentrum
Marit Torildsen
974 87 703

Civitan Club Holmestrand

Vi er en herreklubb som har holdt på siden Februar 1971. Vi er 25medlemmer og har møtene våre på Skøytehuset på Gullhaug (ved Botne Skole) 1 og 3 mandag hver måned.
Helge Due Grøndahl.
95120306

Civitanclub Gyda

Vi er en frivillig organisasjon med foreninger i mange land. Etablert i USA i 1917. Det ble startet dameklubb først i 1983. Gjennom vårt virke er målet å arbeidet for et bedre samfunn og hjelpe medmennesket som har behov for det. Vi engasjerer oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi kunnskap og fellesskap som våre grunnpilarer. Vårt arbeid rettes mot følgende områder: Idrett for funksjonshemmede, mot rus og Alzheimer forskning både nasjonalt og internasjonalt.
Elgfaret 54, 3089 Holmestrand
Bjørg Bjercke
92292680

Kaarby Sanitetsforening

Våre faste arbeidsoppgaver er fotpleie for pensjonister og stavtråkk (gåturer), lage og selge fastenlavensris og arrangere julemesse. Vi arrangerer stand og temamøter.
Fiolveien 26, #092 Sundbyfoss
Randy Skoglund
977 85 177