Holmestrand Quiltelag Lappesnellene

Vi er et aktivt lag med syglade damer som samles en gang i måneden, og vårt møtested er Speiderhuset ved Botne kirke, Nygårdsveien 1A. Vi har kurs, drar på turer og inspirerer hverandre til å sy flotte ting i lappeteknikk og quilting. Her er det plass til flere!
Marit Hvidsten
95186679

Reidvin-tunet

Historie
Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995. Det var i 1989 at planleggingskomiteen som kalte seg Interimsstyret for Bygdetunets venner med Trond Flannum i spissen begynte et målrettet arbeid med å få etablert et bygdetun i kommunen. Flere alternative tomter ble vurdert, og valget falt på Damsrønningen i Hillestad. Et ca. 20 mål vakkert beliggende område nær Hillestad skole og Møllerdammen, og hvor den gamle traseen for ”Vittingfossbanen” går tvers igjennom området.
Navnet
Reidvin er et gammelt gårdsnavn fra Botne. Det betyr graseng ved elv som slynger seg. Etter reformasjonen ble Hillestad og Botne prestebols jordegods slått sammen og i disse opptegnelsene står søndre Hillestad og gårdsnavnet Reidvin sammen
Hillestad, Holmestrand
Bjørn Jostein Langfjæran
91536921