Borgen parken-Fysisk aktivitet og moro…

Borgen parken i Holmestrand er en fri og åpen areal som er tilgjengelig for alle innbyggere. Her finnes muligheter for enkle trening øvelser for hele familien eller venner. Her finner muligheter for å øve/trene turn, balanse, klatre, treningsapparater, armgang, voltstenger, med mer.

Les mer...

Petanque som hobby?

Kjærsenteret, Botne Aktivitetssenter

Det ligger flere helse gevinster i en aktivitet som Petanque. Blant dem kan vi nevne: balanse/presisjonstrening, konsentrasjon, styrke, sosial interaksjon og…

Les mer...

Sportsgrupper

Vi definerer sportsgrupper, som grupper hvor hensikten er å spille en eller flere idretter. Gruppen preges av personer som spiller sammen,…

Les mer...

Holmestrand Skatepark

Holmestrand Skatebordklubb
Gjøklepp ungdomsskole

Ved Gjøklep ungdomsskole finner du den lille skateparken i by`n. Her er det yrende aktivitet fra vår til høst. Ungdommer møtes…

Les mer...