Strøsand – for folkehelsa

Gratis strøsand til pensjonister, uføre og ellers de med behov - for å redusere fall på glatt føre: I 2019 ble 600 sekker med strøsand, tilsvarende 6 tonn delt ut til innbyggere i kommunen. Vi kan tilby gratis strøsand også i år. Strøsandprosjektet startet opp i Holmestrand i 2010 og...

Frivillig koronaregistrering av arrangementer

Vi ønsker en trygg kommune for alle innbyggere. Ledelsen i Holmestrand kommune oppfordrer alle til frivillig å registrere arrangementer som foregår utenfor private hjem. Rask smittesporing gir liten smittespredning. Din innsats kan bidra til et mer effektivt smittesporingsarbeid i Holmestrand kommune. Hvem oppfordres til å registrere arrangementer? Om du skal ha...

Ønsker partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner

Vestfold og Telemark har opprettet en ny ordning som innebærer at fylkeskommunen ønsker å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Alle frivillige organisasjoner står fritt til å søke midler. Målet med ordningen er først å fremst å bidra å fremme psykisk helse og utjevne sosial ulikhet. Ordningen innebærer at fylkeskommunen inngår...