Kor

Korets repertoar spenner fra kirkemusikk, viser og moderne populærmusikk.

Korps

Holmestrand skolekorps har øvelse på Gjøklep ungdomsskole på torsdager. Dirigent er Petter Hole og leder er Bjarte Kleppe Riseng. Ta kontakt med leder Vjarte Klepp Riseng for mer informasjon.

Skibergkoret

Skibergkoret fokuserer på sanglede og vi øver iherdig slik at vi oppnår en musikalsk utvikling.

Hof skolekorps

Hof Skolekorps ble stiftet i 1969. Vi er nå ett lite korps  med 27 medlemmer, 23 musikanter og 4 drillere. Våre dirigenter er Kristin Herland og Gro Skuland.  Vi er selvfølgelig opptatt av : - Samhold  - Trivsel  - At korps skal være gøy  - Å skape nye venner i...

Allsang

Allsangen på Holmestrand Bo og behandlingssenter Et tilbud for alle beboere .  Vi er 2 grupper, hvor medlemmer av Gyda leder den ene gruppen og pårørende leder den andre gruppen. Allsangen er hver onsdag fra kl. 11.00-12.00

Fredagsklubben

En åpen klubb for tweens fra 4. til 7. klasse i regi av Den norske kirke.

Maksklubben

Maksklubben er for barn fra 4 år og oppover.