Fritidshuset

Et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier.

Ungdomsklubben Tipi

Hver kveld er fylt med god stemning, forskjellige aktiviteter, gode ord fra ulike andaktsholdere, en liten matbit i tillegg til kiosksalg og mye latter.

Fredagsklubben

En åpen klubb for tweens fra 4. til 7. klasse i regi av Den norske kirke.

Maksklubben

Maksklubben er for barn fra 4 år og oppover.

Småbarnssang

Kirkens tilbud for barn fra ca 1 til 3 år med foreldre/foresatte