Fritidshuset

Et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier.

Allsang

Allsangen på Holmestrand Bo og behandlingssenter Et tilbud for alle beboere .  Vi er 2 grupper, hvor medlemmer av Gyda leder den ene gruppen og pårørende leder den andre gruppen. Allsangen er hver onsdag fra kl. 11.00-12.00

Fredagsklubben

En åpen klubb for tweens fra 4. til 7. klasse i regi av Den norske kirke.

Maksklubben

Maksklubben er for barn fra 4 år og oppover.

Småbarnssang

Kirkens tilbud for barn fra ca 1 til 3 år med foreldre/foresatte

Babysang

Vi synger, leker og spiser sammen.

Skateboardklubb

Hos oss er du velkommen, enten du vil skate, scoote, blade eller sykle!