Kor

Korets repertoar spenner fra kirkemusikk, viser og moderne populærmusikk.