Fritidshuset

Et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier.

Fritidshuset

Fritidshuset er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier. Fritidshuset legger til rette for sosial tilhørighet og deltakelse på aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er gratis og vi har faste åpningstider.

Fritidshuset i Holmestrand åpnet 04. desember 2019 og ligger i 2. etasje i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Holmestrand sentrum. Fritidshuset er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier. Fritidshuset legger til rette for sosial tilhørighet og deltakelse på aktiviteter i fellesskap med andre.

Siden oppstart i desember har flere familier benyttet seg av tilbudet. Fritidshuset er en sosial arena hvor foreldre har ansvaret for egne barn, mens ansatte/frivillige har det overordnede ansvaret for aktiviteter. Her kan både voksne og barn møte andre, samtidig som familier kan tilbringe tid sammen.

Fritidshuset holder åpent på ettermiddager og i skoleferier. For å delta på tilbudet sender familier en sms til ansvarlig for Fritidshuset med når de kommer og hvor mange som deltar. Det serveres middag på hvert arrangement og det er derfor ønskelig å vite hvor mange som kommer slik at det beregnes riktig mengde mat.

Nyttig informasjon

Kirkens bymisjon
Aldersgruppe:Barn, Familie
Sted:Holmestrand
Aktivitetstype:Ungdomshus, barneklubb, kafeer, møteplasser
Kostnad:Ingen kostnader
40405901

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin