Innebandy

Hof idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Innebandy

Hof idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Hof idrettslag tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til:

  • Å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • Å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • Å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • Å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • Å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Nyttig informasjon

Hof IL
Aldersgruppe:Barn, Ungdom, Voksne
Sted:Hof
Aktivitetstype:Mosjon, idrett, friluftsliv
Kostnad:1-1500,- pr. år, Mer enn 1500,- pr. år

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin