Kor

Korets repertoar spenner fra kirkemusikk, viser og moderne populærmusikk.

Kor

Galleberg sangkor er et kor med lange tradisjoner i Sande. Koret ble stiftet 18. oktober 1932. Korets repertoar spenner fra kirkemusikk, viser og moderne populærmusikk. 

Koret øver hver tirsdag fra kl. 18.30 i musikkrommet  på Galleberg skole. (Sande)

Korets medlemmer er en voksen aldersgruppe, men har hatt medlemmer fra 19 år og oppover.

Nyttig informasjon

Galleberg sangkor
Aldersgruppe:Senior, Ungdom, Voksne
Sted:Sande
Aktivitetstype:Musikk, korps, kor
Kostnad:1-1500,- pr. år
Tilrettelegging:Personer med bevegelseshemming
916 75 835

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin