Botne aktivitetssenter

Senterets formål er å videreføre de aktiviteter som har forgått her i alle år, nemlig å gi gode tilbud for de eldre på dagtid.

Botne aktivitetssenter

Stiftelsen Botne Aktivitetssenter  ble dannet 2 . juni 2010 etter at Holmestrand kommune ikke lenger ønsket å drive to eldresenter.

Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm, bestemte seg for å kjøpe eiendommen, slik at det kunne startes aktiviteter for eldre også oppe på platået i Holmestrand.

Disse to ildsjelene har latt stiftelsen leie lokalene vederlagsfritt hele tiden, og de har også bidratt med store pengebeløp, noe også andre privatpersoner har gjort. Entusiasmen og dugnadsiveren har økt betraktelig blant beboere i kommunen.

Den 10. august 2012 ble Stiftelsen Botne Aktivitetssenter rettmessig eier av

Guranveien 5-53, overført fra Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm

Senterets formål er å videreføre de aktiviteter som har forgått her i alle år, nemlig å gi gode tilbud for de eldre på dagtid.
Vi har egen kafeteria hvor man kan få kjøpt seg noe å spise.

Senteret har flere faste aktiviteter.

Senteret har en fast ansatt i 50% stilling og i tillegg stiller det alltid opp frivillige som hjelper med å tilrettelegge for alle aktiviteter. De frivillige er en bærebjelke i driften av senteret.

På kveldstid leies senteret bort til lokale foreninger og lag og i helgene er det ofte utleid til selskaper av forskjellige slag.

Informasjon

Møteplasser
Åshild Meland
48039098
Gurannveien 5 3089 Holmestrand

Del: