Botne og Hillestad bygdeungdomslag

Botne og Hillestad bygdeungdomslag

Formålet vårt er å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling. Noen av de verdiene vi har er engasjement, fellesskap, kreativitet, og tradisjon.

Informasjon

Ideelle organisasjoner
Eva-Linnea Halvorsen
92040017
Langgaten 36, 3080 Holmestrand

Del: