Civitan Club Holmestrand

Civitans målsetting for en bedre samfunnsånd oppnås gjennom fellesskap med hverandre, kunnskap om våre lokalsamfunn og hjelpsomhet overfor medmennesker.

Civitan Club Holmestrand

Vi er en frivillig organisasjon i Holmestrand og har for tiden 31 medlemmer. Vi er en herreklubb og er en del av Civitan International med hovedkontor i Birmingham, Alabama i USA. Civitans målsetting for en bedre samfunnsånd oppnås gjennom fellesskap med hverandre, kunnskap om våre lokalsamfunn og hjelpsomhet overfor medmennesker. Dette søker vi å oppnå gjennom 2 månedlige medlemsmøter, fellesarrangementer og sosialt samvær, temamøter – bedriftsbesøk, foredrag og arrangementer. Bacalaofest (overskudd til lokale gode formål), Aktiviteter mot rus – idrettsarrangementer for rusavhengige, Idrettsarrangementer for funksjonshemmede, Strøsandprosjektet, Pratekoppen, Alzheimerforskning og vi støtter gode formål i lokalsamfunnet.

Informasjon

Frivillige organisasjoner
Jens Christian Schrøder
90528106
Rambergveien 16, 3085 Holmestrand

Del: