Framtiden i våre hender, Hof

Framtiden i våre hender, Hof

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 35 000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Fremtiden i våre hender, lokallag Hof. Ca. 30 medlemmer, 6 aktive (styret).

Lokallaget i Hof arbeider med at vi har en klimakris pga utslipp av CO2, og informere om mulige lokale «løsninger».

Informasjon

Ideelle organisasjoner
Knut Håvard Bekkevold
98259766
Hulebakkroken 11a. Hof

Del: