Holmestrand frivilligsentral

Holmestrand frivilligsentral sitt formål er å formidle kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, der noen har behov for hjelp mens andre ønsker å hjelpe.

Holmestrand frivilligsentral

Ble stiftet 29. Januar 1997

Styret består av 7 medlemmer og har per dagsdato en ansatt.

Driften av sentralen har vært finansiert ved tilskudd fra

Kultur og Kirkedepartementet
Holmestrand Kommune
I tillegg har vi mottatt støtte fra ulike aktører som har bidratt til mer og bedre tjenester til våre innbyggere

Informasjon

Ideelle organisasjoner
Bjarne Mathisen
33051561 / 47656901
Langgt. 21, 3. etg. Kullboden

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin