Holmestrand Kunstforening

Holmestrand Kunstforening

Holmestrand Kunstforening har som mål å fremme interesse og forståelse for kunst-og kunsthåndverk av høy kvalitet. Vi ønsker å favne bredt, også på kunst fra lokalmiljøet.

Informasjon

Kultur
Dorthe Herup
93675827
2. etg. i Holmestrand Museum

Del: