Kaarby Sanitetsforening

Kaarby Sanitetsforening

Kaarby Sanitetsforening ble stiftet 4. mai 1944.  Foreningens møtelokale er på Grendehuset i Sundbyfoss, Hof kommune. Foreningen teller 34 medlemmer.

Vi har medlemsmøter hver 3. onsdag i måneden,  pluss flere sosiale sammenkomster gjennom året. Våre faste arbeidsoppgaver er å arrangere Kløvertur hver torsdag,

fotpleie for pensjonister, lage og selge fastenlavensris og arrangere julemesse.  Vi arrangerer stand og temamøter.

VÅRE KJERNESAKER

Bedre livskvalitet for eldre

Bedre kvinners livsvilkår

Samle inn penger til lokale og sentrale tiltak

Sosiale tiltak i nærmiljøet

Stopp vold mot kvinner

Skjønnhetstyranneriet

Informasjon

Ideelle organisasjoner
Randi Skoglund
97785177
Fiolveien 26, 3090 Sundbyfoff

Del: