Sande frivilligsentral

Har du tid til overs, ønsker å være til nytte eller har en ide om nye aktiviteter, ta kontakt.

Sande frivilligsentral

Sande frivilligsentral startet opp august 2008. Vi holder nå til i Det store gule huset fra kl. 09.00 til kl. 15.00 hver dag.

Sentralen skal væren lokal forankret møteplass og samhandlingsarena for frivillig arbeid. Frivillighetens betydning ligger både i verdien den har for de menneskene som deltar og for de som får nytte og glede av innsatsen. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.

Frivilligsentralen har mange forskjellige aktiviteter som gjør at vi også har frivillige med mange forskjellige interesser, erfaringer og oppgaver.

Informasjon

Ideelle organisasjoner
Toril Ågedal
33787140
Kirkesanger Pedersens vei 15 3070 Sande i Vestfold

Del: