Frivillighetskoordinator

Ragnhild Breivik er ansatt som Frivillighetskoordinator i Holmestrand kommune. Hun jobber under i Virksomhet Folkehelse, forebygging og frivillighet under programområdet Helse og velferd.

Ragnhild har tidligere arbeidet som prosjektleder og aktivitetsansvarlig på Geitmyra Matkultursenter for Barn, og som mat- og helselærer i Osloskolen.

Hun har en mastergrad i Human Ernæring fra Københavns Universitet, som bygger på en bachelorgrad i ernæring og sunnhet, med fordypning i folkehelse.

Ragnhild har kompetanse innen folkehelse, forebyggelse, mat og ernæring, innovasjon, prosjektledelse og kommunikasjon.

Med naturlig entusiasme for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor, skal Ragnhild jobbe mot en bedret folkehelse i Holmestrand kommune.

Om FrivilligAktiv

FrivilligAktiv er Holmestrand kommunes portal for deg som ønsker å bidra som frivillig og for de som søker aktiviteter og tilbud innenfor alle aldersgrupper.

FrivilligAktiv ble først etablert i 2016 og i 2019 ble portalen reetablert og ny versjon blir lansert i januar/februar 2020. FrivilligAktiv reetableres fordi vi ønsker en mer brukervennlig portal som inviterer til større grad av interaksjon med lokalbefolkningen. Det er mulighet for å gi tilbakemeldinger på arrangementer og tiltak som gjøres.

Alle innbyggerne kan være bidragsytere i forhold til hva som publiseres under «aktuelt»; «Har du deltatt på et vellykket arrangement i velforeningen din, eller ønsker du å dele bilder og tips til hva innbyggerne kan gjøre i skoleferier eller helger?» Da kan du sende inn bilder og artikler til oss, så deler vi det.

I løpet av året vil det legges ut spørreundersøkelser på forsiden til FrivilligAktiv, på den måten kan vi blant annet undersøke om eventuelle nye funksjoner på siden faller i smak, eller om det er noen aktiviteter lokalbefolkningen ønsker seg mer eller mindre av.

Vi ønsker å samle informasjon om alle lag og foreninger og alle arrangementer og aktiviteter som finnes i kommunen, og for å få dette til trenger vi hjelp av innbyggerne. Vi vet at lag og organisasjoner i stor grad drives på frivillig basis, derfor ønsker vi en brukervennlig portal, hvor det ikke er tidskrevende å registrere aktiviteter, arrangementer, lag og foreninger. Det skal være en god opplevelse å være bruker av FrivilligAktiv.

Etter at et arrangement, en fritidsaktivitet, lag eller forening er registrert i portalen, er det enkelt å sende inn varsel om eventuelle endringer hvis det skulle oppstå. Alle arrangementer og fritidsaktiviteter kan deles i sosiale medier, slik at du kan få med deg flere på arrangementer eller aktiviteter du ønsker å delta på.

I løpet av 2020 vil Frivillighetskoordinator reise rundt for å fortelle om FrivilligAktiv og hjelpe til med å ta i bruk portalen. Har du noen spørsmål om den nye portalen? Skriv en mail til ragnhild.breivik@holmestrand.kommune.no.