Hils på Toril fra Sande Frivilligsentral

Hils på Toril fra Sande Frivilligsentral

Sande frivilligsentral startet opp august 2008. Vi holder nå til i Det store gule huset fra kl. 09.00 til kl. 15.00 hver dag.

Sentralen skal væren lokal forankret møteplass og samhandlingsarena for frivillig arbeid.  Frivillighetens betydning ligger både i verdien den har for de menneskene som deltar og for de som får nytte og glede av innsatsen. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.

Frivilligsentralen har mange forskjellige aktiviteter som gjør at vi også har frivillige med mange forskjellige interesser, erfaringer og oppgaver.

De frivillige aktivitetene kan f.eks. være:

Sjåførgrupper, ledsager, besøksvenn, frivillig ved språkkafeen, turgrupper, bruktbutikken, frivillige ved aktivitetssenteret, leksehjelp.

Har du tid til overs, ønsker å være til nytte eller har en ide om nye aktiviteter, ta kontakt. Du bestemmer selv omfanget og varigheten av frivilligheten.

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin