Petanque som hobby?

Det ligger flere helse gevinster i en aktivitet som Petanque. Blant dem kan vi nevne: balanse/presisjonstrening, konsentrasjon, styrke, sosial interaksjon…

Les mer...

FRA SOSIALE MEDIER