Tilskudd for trafikksikkerhet

Tilskudd for trafikksikkerhet

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gir bort 500.000 kroner i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark (FTU) har en halv million kroner som skal gis ut i 2020 til velforeninger, skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet sitt.

Kandidatene som blir vurdert kan være organisasjoner eller enkeltpersoner. Hovedkriteriet er at innsatsen som blir lagt ned, skal være et trafikksikkerhetstiltak i eget nærmiljø.

Krever egeninnsats

Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50 000 kroner.  Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere inntil 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker, enkeltperson eller organisasjon, må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.
– Spørsmål om støtten kan rettes i en e-post til meg, sier konsulent Ann-Carin Risinggård Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Spør veieier!

Det er viktig at alle som vil søke om noe som berører offentlig veg, må avklare det med rette veimyndighet. Fra 1. januar i år har fylkeskommunen overtatt administrasjonen av alle fylkesveier i Vestfold og Telemark fylke. Derfor må alle spørsmål som berører fylkesveier, rettes til fylkeskommunen.  Er det en kommunal vei, så er det den enkelte kommune som må kontaktes. Statens vegvesen har ansvaret for riksvegene.

Søknadsfrist 15. oktober 2020

Kontakt

Ann-Carin Risinggård,Vestfold og Telemark fylkeskommune.

E-post: anncarin.risinggaard@vtfk.no

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin