Tilskuddsordninger februar 2020

Oversikt over tilskuddordninger frivillige lag og foreninger kan søke på i februar 2020.

Tilskuddsordninger februar 2020

Nedenfor følger en oversikt over tilskuddordninger frivillige lag og foreninger kan søke på i februar 2020. Dersom du sitter inne med en god idè, men trenger hjelp til å skrive søknad, kontakt frivillighetskoordinator på ragnhild.breivik@holmestrand.kommune.no.

Trafo: Kreative og kunstneriske prosjekter, frist 1. februar 2020:

https://www.trafo.no/soknad/pengesoknad/

Støtte til lokale prosjekter på Østlandet (tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.), Frist 1. februar og 1. september 2020:

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Draktstøtte til idrettslag, kan søke hele året:

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/draktstotte-til-idrettslag

LNU kultur, frist 1. februar og 10. mai 2020:

Det Norske Kongehuset: Kronprinsesse Märthas minnefond, frist 1. februar 2020:

https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27582&sek=27037

Miljødirektoratet: Friluftsliv, Friluftsaktivitet, frist 1. februar 2020:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index

Norsdisk Ministerråd: Nordisk kulturkontakt – Norden 0-30, frist 3. februar, 4. mai og 2. oktober 2020:

IMDI: Integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, frist 5. februar:

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/

NLM Ung: Frifond, frist 13. februar 2020:

https://www.nlm.no/arbeid-i-norge/nlm-ung/fellesskap-og-stotte2/frifond/

Norges indrettsforbund: Stiftelsen Dam hleseprosjekter, frist 15. februar 2020:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin