Vårslepp i trafikken – pass på de myke trafikantene

Vårslepp i trafikken – pass på de myke trafikantene

Det er vår, det er sol og varme, og gradvis kommer det flere ut på veiene igjen etter å ha vært lenge hjemme. Samtidig får vi fra mandag 27. april et vårslepp uten sidestykke, når mange av våre minste skoleelever bruker skoleveien etter uker i korona-hjemmeskole.

Fotograf: VTFK

Sammen med fylkeskommunen kjører derfor kommunen i gang en trafikksikkerhetskampanje for å redusere farene for uhell og ulykker i vårtrafikken.  Målet for kampanjen er å gjøre alle trafikanter mer oppmerksomme.

 – Vi må redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter. For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden i ulykkene, er det viktig at alle aktører deltar aktivt, sier Svend Bergan Grane, kommunalsjef for teknisk Holmestrand kommune.

Etter uker med uvanlig tomme gater og veier vil det i ukene fremover bli stadig flere folk i gatebildet. Og nå som skolene åpner igjen for de minste barneskolebarna må vi være ekstra oppmerksomme.

Sjåfører må bidra til en trygg skolestart

Mandag 27. April kommer mange av de minste skoleelevene våre ut på skoleveien igjen.

Skolene planlegger oppstarten for å ivareta helse og trygghet på en best mulig måte.  Det er viktig for Holmestrand kommune at skoleelevene kommer trygt frem og tilbake til skolen.

På grunn av smittevernhensyn anbefaler kommunen skoleelevene om å gå, sykle eller bli kjørt, fremfor å reise kollektivt, om det er mulig.

Dette kan føre til at enda flere myke trafikanter er i veibildet, og det er ekstra viktig at sjåfører viser aktsomhet og er oppmerksomme på trafikkbildet.

Sørg for blikkontakt

Vi mennesker har et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.
– Det aller viktigste er å sørge for at du har blikkontakt med de myke trafikantene. Med blikkontakt og oppmerksomhet følger godt samspill i trafikken, og vi kan forhindre at ulykker skjer, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les om trafikksikkerhet i Holmestrand kommune

Les mer om trafikksikkerhet, på fylkeskommunens hjemmeside

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin