Vil du bidra til aktivitet og fellesskap for barnefamilier?

Bli med som frivillig på Fritidshuset!

Vil du bidra til aktivitet og fellesskap for barnefamilier?

På Fritidshuset til Kirkens Bymisjon i Holmestrand arrangeres det aktiviteter og turer for barnefamilier hver uke. Ønsker du å bidra? Vi trenger flere frivillige som er glad i barn og kan bidra til kreative aktiviteter og godt samspill i familiene.  Vi har behov for frivillige i alle aldre, fra forskjellige kulturer og med ulike erfaringer.

Fritidshuset i Holmestrand er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier. Det er en sosial arena hvor foreldre har ansvaret for egne barn, mens ansatte/frivillige har det overordnede ansvaret for aktiviteter. På Fritidshuset kan både voksne og barn møte andre, samtidig som familier kan tilbringe tid sammen.

Fritidshuset holder åpent på ettermiddager og i skoleferier. I åpningstiden tilrettelegges det blant annet for leksehjelp for både voksne og barn, en hyggelig prat og ulike aktiviteter for familiene, i tillegg til felles middag. Eksempler på felles aktiviteter som gjennomføres kan være film på storskjerm, tur og lek i nærmiljøet, brettspill eller andre aktiviteter både innen- og utendørs.

Vi trenger frivillige til å:

  • Være en god rollemodell for barn og foreldre
  • Planlegge og organisere aktiviteter
  • Uformell «prat» med foreldre og barn
  • Matlaging og forberedelse til felles måltid
  • Være turguide utenfor egne lokaler
  • Kjøring til- og fra aktiviteter

Registrere deg på kirkensbymisjon.no eller ta kontakt med prosjektansvarlig for Fritidshuset, Ida Marie Nyhus Skålvik på 404 05 901/idamarie@skbv.no

Del:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin